Endüstriyel Beton Nedir?

Boşluksuz, yüzeyi sertleştirilmiş, teknik şartlara uygun, düz veya istenilen yöne eğim verilen bir beton elde etmektir. Bu işlemde istenilen kotun ve düzlemsel terazinin de kolay olarak sağlanması ayrıca bir avantajdır.

Helikopter adı verilen perdah makinesi (Pratikte bir motora bağlı olarak çalışan, ucunda helikopter pervanelerine benzeyen çelik malaların bağlı olduğu, operatör tarafından beton üzerinde gezdirilen perdah makinesi olarak tanımlanabilir) ile lazerli nivo cihazından kot alarak tesviyesi yapılan, genellikle geniş ve çok amaçlı (fabrika, atölye, depo, antrepo, akaryakıt istasyonu, kapalı ve açık otopark, servis alanları, endüstriyel zemin kaplaması yapılacak her türlü zemin, hava alanı iç ve dış alanları, hava alanı pistleri, saha betonları gibi ağır yük trafiğine ve aşınmaya maruz kalan betonlar) kullanılan alanların betonuna uygulanan işlemdir.

 

Endüstriyel Betonun Kullanım Amacı Nedir?:

Boşluksuz, yüzeyi sertleştirilmiş, teknik şartlara uygun, düz veya istenilen yöne eğim verilen bir beton elde etmektir. Bu işlemde istenilen kotun ve düzlemsel terazinin de kolay olarak sağlanması ayrıca bir avantajdır. Perdah makinesi kullanılmasının sebebi, birim zamanda daha çok darbe, ve düzlemsel eşitliğin dairesel hareketlerle daha kolay olarak sağlanmasıdır. Uygulamada kullanılan beton kalitesi amaca göre seçilir.

Endüstriyel Beton Uygulaması Hangi Aşamalardan Oluşur?

 • 1. Beton ile alt katman arasına polietilen (naylon) film tabakası konulması:

endustriyel-beton-uygulamasi-asamalari-1Alt katmana sızarak veya alt katman tarafından emilerek betonun suyunu kaybetmemesi, betonun prizini aldıktan sonra alt katmanda oluşabilecek suyun betona temasını önleyerek kapilarite ile suyun beton içinde yükselmesini önleyerek rutubet gibi olumsuzlukları engellemektir. Naylon 40 cm bindirme olacak şekilde serilmelidir.

 • 2. Beton ile kolonlar ve keskin köşeler arasına Klimaflex (Esnek Şilte) konulması:

helikopterli-beton-uygulamasi3Hidratasyon ısısından dolayı genleşen betonun duvara yapacağı basıncı üzerinde sönümler ve beton suyunun emilmesini, sızmasını engeller.

 • 3. Beton donatısının [çelik hasır – çelik tel – cam elyaf (Polipropilen Elyaf)] konulması:

helikopterli-beton-uygulamasi4Zaman içinde, alt katmanın oturmasından veya ağır yük trafiğinden kaynaklanacak çatlakların ve diğer çatlakların önüne geçebilmek için beton içine, betonda içsel donatı sağlanması adına, demirli beton haricinde, betona homojen dağılan donatı uygulanmaktadır.

 • 4. Betonun sıkıştırılması:

helikopterli-beton-uygulamasi5Beton dökülmesi sırasında betonun sıkışarak boşluksuz olması ve yerine oturtulması için vibratör kullanılmalıdır.

 • 5. Betonun tesviye edilerek kotlandırılması:

helikopterli-beton-uygulamasi6Seviyelendirme ve kotlandırma işlemi, beton dökülürken önceden hazırlanmış olan kotlara göre lazer nivodan kot alınarak yapılır ve vibrasyonlu mastar ile düzeltilir.

 • 6. Beton yüzeyinin sertleştirilmesi:

helikopterli-beton-uygulamasi7Kullanılması gereken miktar tayin edildikten sonra iki esit parçaya bölünerek uygulanacaktır. Birinci bölüm yüzey sertleştirici serildikten sonra beton yüzeyinde ki suyu emene kadar beklenir; hemen sonra perdah makinası ile emprenye edilir. Bu perdah beton içinde ki partiküllerin (özel bağlayıcıların) beton ile kaynaşmasını sağlar. Birinci etap yüzey sertleştirici uygulandıktan sonra ikinci etap yüzey sertleştirici de yine aynı şekilde uygulanır. Yine aynı şekilde perdah makinası ile emprenye edilir Renk koyulaşıncaya kadar perdah işlemine devam edilir.

 • 7. Beton yüzeyin perdahlanması:

helikopterli-beton-uygulamasi8Perdah uygulaması yapılmasına başlanabilmesi için beton üzerine ayakla basılıp takribi 0,5 cm batması gerekir. Betonda kaymaz bir yüzey elde edilmesi gerekiyorsa sadece kaba perdah yapılır. Eğer betonda parlak bir yüzey isteniyorsa kaba perdahtan sonra ince perdah yapılmalıdır. Bunun için de perdah makinesinden tepsi çıkartılarak bıçak takılır. Ve bıçak ile perdaha başlanır. İnce perdaha beton iyice sertleşip rengi siyaha dönüşünceye kadar devam edilmelidir.

 • 8. Betonun kürlendirilmesi:

helikopterli-beton-uygulamasi9Betonun kimyasal reaksiyona girmesi sonucu oluşan hidratasyon ısısı nedeniyle beton hızlı bir şekilde su kaybetmeye başlar. Ne kadar önlem alınmış olursa olsun su kaybetme, betonda karınca izi tabir edilen çatlaklara sebep olur. Karışım suyunu belirli bir süre betonun bünyesinde tutabilmek için genelde iki yöntem uygulanmaktadır. Birincisi betonu sık sık ve devamlı sulama, ıslak çuvallarla örtme, buhar verme, kum, nemli toprak veya saman sererek sürekli ıslatmak gibi önlemlerdir. İkincisi ise mastarı biter bitmez beton yüzeyini kür sıvısı ile kaplamaktır. Bu madde, püskürtme yoluyla veya fırça ile beton yüzeyine uygulanırlar ve yüzeyde geçirimsiz bir tabaka oluşturarak beton karışım suyunun kaybolmasına engel olur.

 • 9. Betonun derzlerinin kesilmesi:

helikopterli-beton-uygulamasi10Yapının çeşitli bölümlerinin birbirinden bağımsız hareket etmesine imkan veren planlanmış ayırma aralıklarına derz denir. Planlanmış bu derzlere Hareket Derzi veya Ayırma Derzi adı verilir. Bunun yanında yapılış nedenlerine göre isim alan derzlerde vardır. Bunlara Genleşme (Dilatasyon) derzi, Oturma (Zeminden kaynaklanan oturmalardan dolayı binanın dönmesini engelleyen) derzi, Konstrüktif (Statik hareketli yükler ve dinamik kuvvetlerden meydana gelecek deformasyonların engellenmesi) derz, Deprem (Yapıyı, deprem frekansını zararsız hissettirecek bölümlere ayıran) derz, İş (Betonun sürekli dökülmemesinden kaynaklanan) derzlerdir. Yukarıda belirtilen işlemlerin sonunda, betonda yine de meydana gelebilecek çatlakların yapay yol oluşturması adına,projeye göre gerekli karelaj yapılarak beton kalınlığının 1/3-1/4′ü oranında makine ile derzler kesilir. Kesilen derz araları, kesim genişliğine bağlı olarak, en az 21 gün sonra epoxy, polyurethane veya mastikle kapatılır. 6 veya 12 ay içinde de bakımı yapılarak yeniden doldurulması gerekebilir.

Uygulama esnasında veya sonrasında kullanılması gereken donatı malzemeleri nelerdir?

 • 1. Kayma Donatısı:

kayma-donatisi-1Aynı zaman diliminde dökümü yapılmayan beton plaklar arasında soğuk derzler oluşur. Soğuk derzlerde, iki beton plak arasında oluşabilecek kaymaları ve oturmaları önlemek için kalıp kenarlarına belirli çap ve uzunluktaki inşaat demirleri kayma donatısı olarak yerleştirilir.

 • 2.Yüzey Şertleştirici:

Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento, sert kuvars ve korunt agrega, kimyasal katkılar, özel renklendirici pigment ve polimer katkılardan oluşan yüzey sertleştiricisidir.

Kullanım Alanları: Yüzey sertleştirici, yapısından bulunan kuvars ve agregadan dolayı yük ve trafik durumuna göre aşınma direnci istenen mahallerde uygulanır.
Otopark, garaj ve rampalarda, malzeme depolarında, fabrikalarda, fuar alanlarında, insan trafiğinin yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde, endüstriyel yapılarda, benzin istasyonlarında, istasyonlar, uçak hangarları vb yerlerde kullanılır.

kayma-donatisi-2Uygulama Şekli: Uygulama yerlerinde, taban betonu, anolar şeklinde dökülüp tamamlandıktan sonra beton yüzeyi mastarla ( vibrasyonlu mastar) yardımı ile mastarlanır. Taban betonu, yüzeyinde ayak izi kalacak şekilde priz aldığında, disk perdahı yapılır. Bu aşamanın tamamlanmasından hemen sonra toplam miktarın 2/3’ü taze beton yüzeyine homojen bir şekilde serpilir ve malzemenin iyice ıslanması sağlanır. Yüzeye homojen bir şekilde dökülen bu miktar, disk perdahı ile taze betona iyice yedirilir. Bundan sonra kalan 1/3’lük miktar da taze beton yüzeyine serpilir, disk perdahı yardımıyla perdahlama yapılır. Perdahlama işlemi istenilen yüzey kalitesine ulaşıncaya kadar devam edilir.

Kürleme Aşaması: Perdahlama işlemi tamamlandıktan sonra, beton yüzeyini korumak için KÜR malzemesi kullanılır. KÜR malzemesi beton mukavemet değerinin artmasını ve betondaki su buharlaşması hızını yavaşlatarak betonun mevcut su miktarıyla priz almasını sağlar. Rötre çatlaklarının oluşmasını ve yüzey tozumasını engeller.

Yüzey Sertleştirici Özellikleri:
||| Aşınma dayanımı, normal betona göre birkaç kat daha yüksektir.
||| Emiciliği 10 kat azalır. Yüzeyin yağlara karşı dayanıklılığı artar.
||| Darbelere karşı dayanımı artar.
||| Renkli olması, uygulandığı mekanın zeminine estetik bir görünüm sağlar.
||| Tozuma faktörü azalır, kolay temizlenir ve kaymaz.

 • 3. Reçine esaslı solventli sıvı beton kür malzemesi:

Kullanım Alanları: Beton yüzey sertleştirici uygulamalarında sonra, beton kür işlemi için kullanılır. Otoparklar, garajlar, malzeme depoları, fabrikalar, insan trafiğinin yoğun olduğu alışveriş merkezleri, endüstriyel yapılar, uçak hangarları, helikopter pistleri vb yerlerde kullanılır.

Uygulama Şekli: Uygulama fırça, rulo veya püskürtme şeklinde yapılmaktadır. Kür uygulaması, hava sıcaklığına bağlı olarak, tüm mastar, perdahlama, sertleştirici uygulaması bittikten 0,5-2 saat sonra uygulanır. Fırça ve rulo ile uygulama yapılırken yüzeye zarar vermemek için betonun yeterli priz alması gerekmektedir.

Sarfiyat: Uygulama şekli, nem, sıcaklık ve rüzgar durumuna göre 0.12 – 0.20 lt/m².

Avantajları: Islak malzemelerde kaplama veya sulanma gibi kür yöntemlerine alternatif olarak daha etkin ve daha ekonomiktir. Her türlü beton yüzeyde kolaylıkla uygulanabilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir