Spor kompleksleri, birden fazla spor dalının uygulanabilmesi amacıyla yine birden fazla yapının inşaa edilip birleştirilmesi sürecidir.