Perde Beton

Perde Beton, yapının duvar ve döşemeleri, kesin boyutlu ve düzgün yüzeyli kalıplarla bir kerede, tek parça olarak (monolitik) dökülebildiği sistemdir. Bu özelliklerden dolayı, depreme karşı rahatlıkla önerilen, yurdumuza uyumlu, en iyi teknolojik kalıp sistemidir.

Perde Beton sisteminde; taşıyıcı duvarlar ve döşemeler bütün halinde ve tek işlemle monolitik bir yapı elde edilir. Monolitik yapı sistemi; birbirine dik konumlandırılmış, biri dikey biri yatay iki kalıptan oluşmasından dolayı deprem bölgeleri için en elverişli sistemdir.

Birbirine dik konumlandırılan, biri dikey biri yatay iki kalıptan meydana gelmesinden dolayı deprem bölgeleri için en uygun sistemdir.

Önemli özellikleri ise;

- Beton duvar ve döşemelerin yangına karşı tam dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir.

- Kesin ölçülü ve düzgün yüzeyli yapı elemanlarından oluştuğu için daha az hata daha çok kalite demektir.

- Doğaya uygun yapısıyla çevrecidir.

- Perde sistemi ile ısı yalıtımına yardımcı görev üstlenmektedir.

- Avantajlarından en önemlisi kaliteli ve güvenilir olmasıdır.

Perde Beton İzolasyonu Nedir, Önemi Nedir, Nasıl Yapılır?

Yapıyı taşıyan temelin üzerine su basmasına kadar demir donatıyla güçlendirilerek inşaa edilen betonarme duvarın dış etkenlerle tüm ilişkisinin kesilerek muhafaza edilmesi için yapılan tüm uygulamalara perde beton izolasyonu denir.
Perde betonların bir kısmı toprak altında kalır. Bir kısmı ise kalmaz toprak altında kalan kısımlara müdahale etmek güç olduğundan oluşacak sorunlar sıkıntı olabilir, yapının sağlamlığını etkileyebilir.

Nasıl Yapılır?

Öncelikle uygulama yapılacak zemin temizlenir. Kırılıp ufalanacak yerler keser vasıtasıyla kırılarak alınır tamir harcıyla tekrar doldurulur, tayroy boşlukları matkap yardımıyla genişletilir uç kısımları havşa haline getirilerek basınçlı hava ile temizlenir daha sonra temizlenen boşluklara şok prizlenici malzeme ile dolgu yapılır. Hazırlıklardan bir diğeri de dış köşelerin ovalleştirilerek uygulanacak izolasyonun homojen dağılmasına imkan sağlamaktır.

Son olarak Perde beton izolasyonunda kullanılacak ürün bitüm esaslı ise kaliteli bir astar sürülerek hazırlık tamamlanır.

 

Perde duvar betonlarında uygulana bilecek bitüm esaslı olarak membran tercih edilmişse bu uygulamada tercihen üç kat yapılır. Kullanılacak izolasyon membranında polyester keçeli olması tercih edilir. Hazırlık aşamasından sonra diğer membran uygulamalarında olduğu gibi birbiri üzerine bindirme yapılarak tüm duvara şalümo vasıtasıyla yapıştırılır.

Perde duvar betonlarında uygulana bilecek bitüm esaslı olarak çift kompenantlı yada tek kompenantlı sıvı mebranlar en doğru tercih olacaktır. Bu ürünlerin en önemli avantajı yekpare bir bütün olarak çalışmalarıdır. Bu ürünler sert bir fırça ile duvarın tüm boşluklarına nüfüz edecek şekilde süreler çift kat olarak arada mümkünse donatı filesi konularak uygulanır.

Yapılabilecek bir diğer uygula çimento esaslı çift kompenantlı yada tek kompenantlı izolasyon harçlarıdır tam elastiki olmamakla birlikte düzgün uygulanırsa iyi sonuçlar almak mümkündür. Bu uygulama çift kat uygulanarak yapılır. Zemin hazırlığından sonra hazırlanan izolasyon harcı fırça yada mala yardımıyla zemine uygulanır kristalize olan bu ürünler esneklikleri bitüm esaslı ürünlere göre azdır.

Bohçalama izolasyonunda olduğu gibi bu uygulamada PVC membran uygulana bilir. Bu ürünlerde çok hassas ve dikkatli işçilik gerektirdiği unutulmamalıdır.

Son zamanlarda uygulanmaya başlayan bir diğer uygulama poliüretan köpük uygulamadır. Bu uygulama basınç tanklarıyla duvara uygulanır ısı izolasyonu ve boşlukları doldurmak için kullanılan bu ürün henüz kendini ispatlamamıştır. Kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken bir üründür hiçbir ciddi izolasyon firması bu ürüne garanti verememektedir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Perde Beton İzolasyonunda dikkat edilmesi gereken bitim noktalarıdır gerek alt kısımda gerekse üst kısımdaki diğer uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi zorunludur.
Yapılan izolasyonu korumak vaz geçilemez bir gerekliliktir. Bunun için EPS köpük, drenaj levhası veya duvar örülebilir daha sonra en alt kısma ince çakılla bir yatak yapılarak drenaj boruları konularak olaşacak su istenilen yöne doğru aktarılır. En son olarak yapılan izolasyonun kapatılmasında dikkatli olunması gerekmektedir.