Derz Kesme işlemi beton dökümünden en az 3 gün sonra mekanik derz kesme makinesi kullanılarak yapılır. Derzler teknik şartname ve detaylara uygun olarak kesilecektir. Derz kesimi düzgün ve paralel olarak yapılacaktır. Derz derinliği beton kalınlığının 1 / 3 ila 1 / 4 ‘ü nispetinde olacaktır. Derz kalınlığı 2-3 mm olacaktır. Derz Dolgusuna başlanmadan önce betonun en az 28 günlük olmasına dikkat edilecektir. Derz dolgusu uygulamasından önce kesilen derzler vakum ile temizlenecektir. 

Derzlerin toz, yağ, boya, kür, bitüm gibi maddelerden tam olarak arındırılması gerekmektedir. Derzler gerekirse tel fırça ile tam olarak temizlenecektir. Astar kullanımı uygulamacı tarafından gerekli görüldüğü takdirde derz kenarlarına fırça ile sürülerek uygulanacaktır.

Astarın kurumasından sonra basınçlı hava veya el tabancası ile derz dolgusu uygulanacaktır. Malzemenin iyi yapışabilmesi için uygulamadan sonra spatül ile malzemeyi derz kenarlarına doğru bastırıp düzelterek uygulama tamamlanır.

DERZ KESME

Mimari tanım olarak "yapı malzemelerinin aralarında kalan boşluk" olarak ifade edilen kelime.  Farklı genleşmelerinden dolayı oluşabilecek hasarları önlemek için bırakılan boşluklardır.

Yan yana yapılan ve birbirinden bağımsız olan yapıların arasında oluşturulan boşluğa dilatasyon DERZ denir.

Bir beton iş gününde beton inşası planlanan alan için çalışma derzleri ile hazırlanır. 
Çalışma derzlerine, iki beton plakanın kayma ve çökmesini önlemek için uygulanır.

İki beton plakanın sorunsuz birleşimi için, derz kesme makinesi ile sökülen kalıp yerleri düz bir şekilde kesilir.

Derz kesme makinesi bir standın üzerinde motor koyulması ve elmaslı testere takılarak beton kesme  ve asfalt kesmeye yarayan bir makinedir.

Bu makineler derz dolgusu için kesim yapmakla birlikte  beton kalınlığı 50 cm ye kadar kesim işlemi yapmaktadır.

Derz kesme makinesi asfalt kesimi yapabilir, demir donatılı donatısız beton kesimi yapabilir.

Derz kesme makinesinin  sisteminde tekerlek mevcut olduğundan, yerde hızlı-süratli kesim yapabilir.

 Derz kesme makineleri nin teknoloji bünyesinde mazotlu.benzinli.elektrikli ürünleri mevcuttur.   

* İnşaat derzleri

* Kontrol derzleri

* Dilatasyon derzleri

Şeklinde  kendi bünyesinde ayrılmaktadır ,

Ayrı malzeme kullanımı farklı uygulama yapılmış olsa dahi aynı işlem gerçekleşmektedir.  DERZ denilebilir.

DERZ BİR BÜTÜNDÜR.

Derz Dolgu Malzemeleri

Derz Dolgu Malzemeleri Derz dolguları zemin betonlarında yapısal derzlerde, çatlak kontrol derzlerinde ve genleşme derzlerinde boşlukların doldurulması, yapı bileşenlerinin esnek çalışmasını sağlamasını ve yüzey bitişlerinin düzgün ve temiz bitirilmesini sağlayan muhtelif vasıflarda kimyasal maddelerdir.

Kullanılacak derz dolgu ürünlerinin ortak özelliği yatay ve düşey derzlerde kullanılabilmeleri, yeterince esnek ve elastik olmaları, ısı değişimlerinden etkilenmeyecek kompozisyonda olmaları, betona aderans (yapışma) özelliğinin azami düzeyde olması, soğuk uygulamalı olması, su yalıtımı fonksiyonu da sağlamaları ve yüzeyde sürtünme, darbe, ağırlık v.b. fiziksel etkilere mukavim olmalarıdır.

Derz Dolgu Malzemeleri güneşin ultra viyole ışınlarına, kimyasal temizlik maddelerine, deterjan, hidrokarbon reçine ve diğer kimyevi malzemelere karşı dayanıklı olacaktır.

Derz dolgularında gerekli görülen durumlarda astar kullanılmalıdır.